Τα παιδία παίζει, θρηνεί, σκέφτεται, δρα: Guardian Angels

Τα παιδία παίζει, θρηνεί, σκέφτεται, δρα

The childen play, cry, think, act

Σάββατο, Σεπτεμβρίου 09, 2006

Guardian AngelsIt is not important how your guardian angel looks like in our mind since it is spirit in a pure form. What is important is that it exists and its presence for each person with an open heart is a gift from God.

From Wikipedia:

'In Matthew 18:10, Jesus says that children are protected by guardian angels:

"Never despise one of these little ones; I tell you, they have their guardian angels in heaven, who look continually on the face of my heavenly Father." ...

Saints Jerome and Basil of Caesarea argued that sin drove the angels away.'

Christianity today is not sure about the subject of guardian angels, but I am.

My personal belief is that Guardian Angels exist but very rarely interfere to protect, by delivering messages in human form and/or speech to the Apostles or to punish the body, obliteration of Sodom & Gomorra.

Their influence is more spiritual, a feeling, and a thought crossing instantaneously your mind, if the person has the sensitivity to listen to this type of communication.

Sin against the Holy Spirit drives them away, since this is the only sin unforgivable from God.

To be able to remember the "contact" with your guardian angel you have to remember your thoughts and feelings in times that you probably forgot.
They rarely happen and they are easily forgotten after the passage of time.

I remember two relatively recent (less than 10 years ago) personal incidents of spiritual communication by a guardian angel.

The first saved my life and the second saved another person's life.

I consider myself an excellent swimmer but also someone that likes to test his abilities not always recklessly.

In one of my trips I find myself swimming alone not far away from an Atlantic Ocean beach.
The waves are high by Hellenic seas standards but not furious and either you ride them to the top with a sharp drop to the empty space or you dive under them below the crest.

Unknown to me this area had a few hidden dangers called riptides.
A riptide is an underwater valley formed by two neighboring sandbars with an effect of forming a strong current leading away from the beach.

In one of my riding the wave crest swims I found myself dropped and pulled down and further down to the bottom of the ocean.
Depth at that point is a couple hundred feet and it goes fast deeper.
I tried desperately to swim upwards for an eternity and I was feeling pulled down from the giant pressure of the ocean deeper and deeper.

My ears were buzzing and I started panicking.
I prayed not with words but with thoughts.
The will of God will be done.
I rarely have felt so calm and peaceful in my life.
I didn't feel alone in the darkness.
My feet hit hard bottom.
It was the end.

I start swimming to the surface and finally I could see light and I felt the sun and the breeze.
The lifeguard didn't even move from his high post.
He didn't notice my disappearance.

Later in the summer there was a drowning in that beach, the person was swimming after the lifeguards had ended their shift, the newspaper described in detail the physical phenomenon of a riptide.
It could have been me I thought, one more statistic in the news.

The Second event:
It's lunch time in a busy NYC street.
I'm waiting to cross a busy intersection.
The light is red and too long.
I look to my right for the light to change when something makes me to change direction and look to the left.
Instinctively I grab from the arm screaming stop an older black man that had stepped on the street level from the sidewalk and a taxi was coming to him running full speed.
Thank God I did pull him up to the side walk, because the taxi driver didn't even touch the breaks.
The shaken up man thanked me and I told him don't thank me, thank God.
I am still not sure if the feeling to turn came from my guardian angel or his.

I believe I am a child of God as all of you are.
Everyone had his moment with his guardian angel.
You dig deep inside you and you will remember.

3 Comments:

At Κυριακή, Σεπτεμβρίου 10, 2006 4:43:00 π.μ., Blogger Dion.M. said...

Thanks!

 
At Τρίτη, Σεπτεμβρίου 12, 2006 7:16:00 π.μ., Anonymous Ανώνυμος said...

Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

 
At Τρίτη, Σεπτεμβρίου 12, 2006 9:52:00 π.μ., Blogger Το σωστό να λέγεται said...

Επανάληψη, απάντηση στο τελευταίο post.

 

Δημοσίευση σχολίου

<< Home