Τα παιδία παίζει, θρηνεί, σκέφτεται, δρα: Time and Farewell

Τα παιδία παίζει, θρηνεί, σκέφτεται, δρα

The childen play, cry, think, act

Τετάρτη, Ιουνίου 14, 2006

Time and Farewell

The Tempest - A Play By William Shakespeare

Prospero's Farewell to his Magic

Our revels are now ended. These our actors,
As I foretold you, were all spirits and
Are melted into air, into thin air;
And, like the baseless fabric of this vision,
The cloud-capp'd towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea all which it inherit, shall dissolve
And, like this insubstantial pageant faded
Leave not a rack behind. We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with sleep.


p.s.
A popular play at the free "Theater in the Park",

NY's Central Park that is.
Shakespeare's farewell to his art.
NY's farewell to its peace and dreams.
The magic of life is not there anymore.
Innocent people, spirits rise in the air.

The pained memory replaced Grace
with a monster showing a bearded face.

Fire and Ice


Some say the world will end in fire
Some say in ice.
From what I've tasted of desire
I hold with those who favour fire.
But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

Robert Frost.

4 Comments:

At Σάββατο, Ιουνίου 24, 2006 5:39:00 π.μ., Blogger Το σωστό να λέγεται said...

Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

 
At Τετάρτη, Ιουλίου 05, 2006 7:02:00 π.μ., Blogger Το σωστό να λέγεται said...

Θα γυρίσει ο ήλιος της Δικαιοσύνης, καυτός και ισάκτινος.

 
At Τρίτη, Σεπτεμβρίου 12, 2006 10:40:00 π.μ., Blogger onlinehelp said...

ωχ αμάν...

 
At Τρίτη, Σεπτεμβρίου 12, 2006 1:11:00 μ.μ., Blogger Το σωστό να λέγεται said...

Τι έγινε Ανούλα ξέχασες το αντιηλιακό σου;

 

Δημοσίευση σχολίου

<< Home